شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری


اعزام حسابدار


اعزام حسابدار

اعزام حسابدار تمام وقت و نیمه وقت

اعزام حسابدار تمام وقت و نیمه وقت جزو خدمات حسابداری این شرکت می باشد، برای انجام امور حسابداری در یک شرکت یا یک فروشگاه نیاز اصلی وجود یک حسابداراست 

داشتن مدرک حسابداری برای یک حسابدار لازم است، ولی کافی نیست چراکه برای اجرای امور حسابداری تجربه حرف اول را میزند، گاها اشخاصی که مدرک حسابداری دارند و اقدام به جذب کار می نمایند درصورت استخدام شدن در ابتدای راه به مشکل برخورد می کنند و این مسئله درمدت کوتاهی بروز نموده وباعث قطع همکاری با آن شخص خواهد شد و حتی اگر آن شخص خوش شانس باشد و عدم آگاهی وی مشخص نشود درعوض باعث لطمات جبران ناپذیری به آن شرکت یا فروشگاه خواهد شد .

توصیه این شرکت به شما مدیران عزیز این است که اگر خودتان مستقیما" اقدام به جذب حسابدار می نمائید حتما" بایک مشاور دراین زمینه گفتگو نمائید درغیر اینصورت جذب نیروی حسابدار را به یک شرکت حسابداری واگذار نمائید .

اعزام حسابدار بصورت تمام وقت

دردو حالت شما می توانید از یک حسابدار تمام وقت بهره مند شوید :

حالت اول : حسابدار از طرف شرکت حسابداری به شما معرفی شده و بصورت مامور نزد شما مشغول بکار باشد و شرکت بعنوان یک مدیر مالی همواره امور مالی شما را زیر نظر داشته باشد ، دراین حالت فقط شما مبلغ توافق شده با شرکت حسابداری را پرداخت می نمائید .

حالت دوم : در این حالت شما با مشاوره و دخالت مستقیم شرکت حسابداری جذب حسابدار نموده و تمام حقوق و مزایا و بیمه حسابدار را طبق قرارداد کاری به ایشان پرداخت می نمائید . پس انتخاب با شماست ، در هرصورت نتیجه مهم است ، آن هم استفاده از یک حسابدار مورد تائید شرکت حسابداری .

اعزام حسابدار بصورت نیمه وقت 

چنانچه مشتری از شرکت حسابداری درخواست اعزام حسابدار بصورت نیمه وقت نماید همانند دو حالت فوق الذکر خواهد بود فقط با این تفاوت که طبق توافق اولیه با شرکت نسبت به روزها و یا ساعات حضور حسابدار رفتار می شود ، بازهم دراین صورت ، مهم استفاده از یک حسابدار مورد اطمینان است .