شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری


تهیه و تنظیم بودجه سالیانه


تهیه و تنظیم بودجه سالیانه

تهیه وتنظیم بودجه سالیانه توسط کارشناسان با تجربه

تهیه و تنظیم بودجه سالیانه از حساس ترین موارد لازم جهت مصارف جاری و برنامه ریزی برای آینده تلقی می شود ، این امور معمولا" توسط متخصص و کارشناسان با تجربه انجام می پذیرد، شرکت حسابداری بیلان برتر با بهره گیری از اینگونه افراد سعی نموده و می نمایند به شکل منطقی و درست این امور را ضمن خدمات حسابداری خود به مشتریان محترم ارائه نماید .

باتعیین منابع درآمدی جهت مصارف جاری بودجه شکل می گیرد ، هر مجموعه ای نسبت به حجم فعالیت خود نیاز به تعیین منابع و مصارف دارد ، منابع نشان می دهند که از چه راهها و روشهایی می توان کسب درآمد نمود و نقدینگی ( پول ) به مجموعه تزریق کرد و نیز در جهت چه اهدافی این نقدینگی ( پول ) را صرف نمود.

در شکل بسیار بزرگ و گسترده می توان گفت که عمدتا" دولتها یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان این شیوه بنام بودجه سالیانه هستند در کشور ما نیز این اتفاق همه ساله رخ می دهد.

درایران کل بودجه کشور از دو محل منابع درآمدی نفتی و مالیاتی تامین می‌شود، درآمد نفتی و فرآورده‌هایش درصدی از کل بودجه را تشکل می دهد ، ولی سهم درآمد مالیاتی نسبت به درآمد نفتی بسیار کمتر می باشد.

باتوضیحات مختصری که در بالا گفته شد می توان عنوان نمود که برخی از شرکتها ترجیح می دهند با برنامه ریزی، سال مالی خود را آغاز کنند و استفاده از بودجه سالیانه را جزو الزامات برنامه ریزی خود می دانند از این رو جهت انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و یا تهیه و تنظیم صورت منابع و مصارف در خدمت شما عزیزان هستیم .