شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری


تهیه گزارشات مالی و مدیریتی


تهیه گزارشات مالی و مدیریتی

تهیه گزارشات مالی و مدیریتی توسط کارشناسان

ازجمله خدمات شرکت حسابداری بیلان برتر تهیه و تنظیم گزارشات و صورتهای مالی اشخاص حقوقی و حقیقی است 

تهیه گزارشات و صورتهالی مالی یکی از ارکان اصلی حسابداری است که بواسطه ارائه آن به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره چگونگی عملکرد یک دوره مالی مشخص شده و نقشه راهی است برای آینده،هرچقدر این گزارشات و صورتها دقیق تر و کاملتر باشد برنامه ریزی برای آینده روشن تر و بهتر خواهد بود .

معمولا" استفاده کنندگان از این گزارشات افراد ذی نفع دورن سازمانی و یا افراد ذی صلاح برون سازمانی هستند ، پس بنابراین برای تهیه ، تنظیم و ارائه آن دانش و آگاهی لازم در این زمینه ضروری است،به همین منظور نقش یک شرکت حسابداری دراین مورد کاملا" نمایان و مشخص خواهد بود .

اشتباه در هریک از صورتها ارائه شده مانند : ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و یا صورت گردش وجوه نقد تمام معادلات ترسیم شده توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را بهم خواهد زد .

معمولا " برای هر گزارش یادداشتهای توضیحی لازم است مثلا" برخی از حسابهای مندرج در ترازنامه از ماحصل حسابهای دیگر بوجود آمده است که باید بصورت کامل و در قالب یادداشت توضیح داده شود .

ابزار اصلی برای حسابرسی گزارشات و صورتهای مالیست ، چگونکی و کیفیت آن به حسابرسان کمک بسیار فراوانی خواهد کرد،چنانچه مطالب مندرج در گزارشات با اسناد حسابداری و مستندات برابری داشته باشد و استاندارها هم رعایت شده باشد باعث می شود که نظر مقبول حسابرس را کسب کند در غیر اینصورت یا مشروط است و یا مردود

اعتماد و اطمینان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به واحد حسابداری اجتناب ناپذیر است ، اگر واحد حسابداری از افراد با تجربه و خبره تشکیل شده باشد که به این امورهم مسلط باشند حرفی نیست در غیر این صورت برون سپاری به یک شرکت حسابداری جهت تهیه گزارشات و صورتهای مالی لازم و ضروری .