شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری


طراحی کدینگ نرم افزار های مالی


طراحی کدینگ نرم افزار های مالی

طراحی کدینگ نرم افزار های مالی توسط کارشناسان

سرفصل های حسابداری در هر نرم افزار حسابداری با زبان کدینگ شناسایی می شوند، پس لازمه اجرای درست حسابداری در داخل نرم افزار طراحی صحیح کدینگ آن است.

کارشناسان مجرب این امور پس از بررسی های لازم و دقیق پیرامون چگونکی اجرای صحیح حسابداری در محل مشتری براساس نتیجه بدست آمده شروع به طراحی کدینگ متناسب با نوع کار می کنند .

کلا" چهار نوع حسابداری در حال اجراست :

۱- حسابداری خدماتی

۲- حسابداری بازرگانی

۳- حسابداری تولیدی

۴- حسابداری پیمانکاری

طراحی کدینگ توسط کارشناس براساس یکی از چهار نوع مزبور بوده و یا در برخی از اوقات حتی بصورت تلفیقی اجراء می شود یعنی ممکن است شرکتی موضوع فعالیتش دو یا چند نوع حسابداری را دربر بگیرد .

برخی از حسابها در انواع حسابداری ثابت هستند و درسرفصلهای حسابداری بصورت معمول وجود دارند از حسابهای دائم می توان به چند مورد اشاره کرد : صندوق ، بانک ، حسابهای دریافتنی ، حسابهای پرداختنی ، پیش پرداخت ، پیش دریافت حال اگر شما امور حسابداری یک شرکت پیمانکاری را کد گذاری می نمائید جزو حسابهای دائم معمول نیاز به ایجاد سرفصل حساب برای پروژه هایتان دارید یا اگر برای یک شرکت بازرگانی که کار واردات را هم انجام میدهند کد گذاری می نماید نیاز سرفصل کالای در راه یا سفارشات در راه دارید .

ازحسابهای موفت هم می توان گفت که مثلا شرکتهای خدماتی فقط با سرفصل هزینه و درآمد کارمی کنند حال اگر شرکتی موضوع فعالیتش تولیدی و بازرگانی باشد برای کد گذاری نیاز به سرفصل خرید ، فروش ، بهای تمام شده ، هزینه های مستقیم ، هزینه های سربار دارید .

پس بنابراین توصیه می شود که این امور تخصصی را به کارشناس مربوطه بسپارید و از ایجاد کدینگ اشتباه پرهیز کنید زیرا هم در ثبت رویداد مالی به مشکل برخواهید خورد و هم در تهیه گزارشات .