شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری


تنظیم اظهارنامه مالیاتی


 

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

 

تنظیم اظهارنامه مالیاتی و خدمات مالیاتی

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی شامل :

۱- اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات ) 

۲- اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی  ( بند الف – ب – ج )

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی بدلیل اهمیت و حساسیت بالایی که دارد،استفاده از افراد متخصص و مجرب دراین زمینه لازم و ضروری است، لذا معمولا این امور توسط شرکت حسابداری از ابتدا یعنی صدور اسناد حسابداری و سپس بستن حسابها ، تهیه گزارشات مالی و نهایتا تحریر دفاتر و ارسال اظهارنامه مالیاتی بصورت تیمی انجام می پذیرد . در برخی از مواقع این امور با مدیریت و نظارت این شرکت در محل اشخاص حقوقی یا حقیقی ارسال کننده (مودی) صورت می گیرد.

غالبا از عملکرد یکساله هر شخصی اعم از اشخاص حقوقی ( شرکتها ) و اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) مالیات دریافت می شود و معمولا مالیات بر‌درآمد گفته می شود ، که توسط سازمان امور مالیاتی پیگیری و اخذ می گردد، این پیگیری از ارائه اسناد و مدارک ، اظهارنامه مالیاتی و دفاتر توسط مودیان بوجود می آید و مالیات آن برحسب درآمد خالص یا سود خالص محاسبه و اخذ می شود بنابر این برای هر مودی مالیات متغیر است.

درهنگام ثبت رویدادهای مالی و صدور اسناد حسابداری باید نهایت دقت صورت گیرد چرا که نتیجه همه این رویدادهای مالی و اسناد ثبت شده در اظهارنامه مالیاتی ابراز می شود و چنانچه از همان ابتدا اسناد درست و بجا ثبت نشوند شما با مشکلات زیادی روبرو خواهید بود مخصوصا ثبت رویداهای مربوط به خرید ، فروش ، هزینه ، درآمد یا بطور خلاصه حسابهای سود و زیانی ، زیرا مبنای محاسبه مالیات از همین حسابها استخراج می شود .

بطور مثال باید به این نکته توجه نمود، اگر هزینه ای از لحاظ ثبتی و مستندات ایرادی داشته باشد توسط مسئول رسیدگی ( ممیز مالیاتی ) غیر قابل قبول تشخیص داده شده و خالص درآمد شما را افزایش خواهد داد در نتیجه شما مالیات بیشتری پرداخت خواهید کرد .

پس بنابراین استفاده از واحد مالی خوب متشکل از افراد با تجربه در این امر بسیار مفید خواهد بود ، در غیر این‌صورت توصیه جدی ما به شما استفاده از خدمات حسابداری و مالیاتی یک شرکت حسابداری با کادر مالی آگاه و با تجربه می باشد .