شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری


تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده


 

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده توسط کارشناسان

 

تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده

۱- اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات )

۲- اشخاص حقیقی  ( بند الف – ب  )

قبل از تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، تمامی مسائل مربوط به فاکتورهای رسمی با درج مبلغ ارزش افزوده باید کنترل و ثبت گردد ، این مهم توسط متخصصین این شرکت پیگیری و اجرا می شود ، ساده انگاشتن این موضوع از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی در بیشتر مواقع باعث بوجود آمدن خسارات جبران ناپذیری گردیده است . 

مالبات ارزش افزوده در واقع مالیات غیر مستقیمی است که خریدار آن را به همراه مبلغ اصلی خرید کالا یا خدمات پرداخت می نماید و دریافت کننده این مالیات ( ارزش افزوده ) یعنی فروشنده کالا یا خدمات مکلف است مقدار مالیات دریافت شده را بوسیله ارسال اطلاعات مورد معامله ودریافت قبض به خزانه دولت  واریز نماید. باتوجه به اینکه خود فروشنده هم هنگام خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته نموده و قصد فروش آن کالا را دارد پس مصرف‌ کننده نهایی محسوب نخواهد شد، بخاطر همین مسئله او می تواند کل مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی خود را از مجموع مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی کسر نموده و ما به التفاوت را به خزانه دولت پرداخت نماید.

باید یادآور شد که مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدماتی را مشمول می شود که در قبال وجه نقد در داخل کشور معامله  می‌شوند، به غیراز مواردی که درقوانین مالیات برارزش افزوده برای آنها تخفیف یا  شرایط خاص منظور گردیده باشد ، بطور مثال کالاهایی که صادر می‌شوند از این مالیات (ارزش افزوده ) معاف هستند و یا سایر کالاها و خدماتی که در قانون بطور خاص مشخص شده اند .

چنانچه واحد مالی شما از افراد آگاه و با تجربه هستند مشکلی نیست در غیر اینصورت بخاطر حساسیت این موضوع برون سپاری این امر به شرکت حسابداری توصیه جدی ما به شماست .