شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

تگ : آموزش حسابداری


آموزش به صورت خصوصی


آموزش به صورت خصوصی

آموزش به صورت خصوصی توسط مدیران مالی با تجربه

یکی از موثرترین روش آموزش حسابداری آموزش عملی حین کاراست که این امر باعث افزایش سطح دانش فنی کارآموز می شود بنابراین استفاده از دانش علمی وفنی یک مدیر مالی با تجربه لازم و ضروری است .

از آنجایی که ضمن یادگیری حسابداری، مهارتهای آن در بازار کار می بایست بصورت عملی و کاربردی فرا گرفته شود، این دوره آموزش خصوصی بصورتی طراحی شده که همراه با تدریس مفاهیم، تجربه چندین ساله در بازار کار نیز در اختیار شما قرار می گیرد.

آموزش خصوصی حسابداری – بخش اول : آموزش اطلاعات پایه و مقدماتی حسابداری، صندوق و تنخواه گردان، بانک و رفع مغایرت بانکی، حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی، اسناد دریافتنی و در جریان وصول، اسناد پرداختنی، هزینه ها، درآمد ها، خرید و برگشت از خرید و روش ادواری، فروش و برگشت از فروش، موجودی کالا و روش دائمی، پیش پرداخت و پیش دريافت، دارائیهای ثابت، سپرده ها، سرمایه و جاری شرکاء

آموزش خصوصی حسابداری  – بخش دوم : آموزش حقوق و دستمزد، کالای در راه، پروژه، تسهیلات و اعتبارات، استهلاک انباشته دارائیها، ذخایر، اندوخته ها، بستن حسابها و تهیه گزارشات مالی، بهای تمام شده، حسابهای انتظامی، ساختار اصلی نرم افزار یا کدینگ، تحریر دفاتر قانونی، تنظیم اظهار نامه مالیاتی و تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده، گزارشات فصلی .

آموزش خصوصی حسابداری به دو گونه برگزار می شود :

۱- در محل شرکت

۲- در محل مشتری

فراگیری حسابداری بصورت کاربردی یکی از بهترین روش یادگیری است ، برای استفاده هرچه بهتر ازاین روش شما باید سعی کنید مدرس آموزشی حتما" فردی با اطلاعات کاربردی وباتجربه باشد یعنی کسی که خود درعمل بارها و بارها مسائل حسابداری را اجراء نموده، پس بهترین مدرس دراین روش مدیران مالی هستند که با دانش کاربردی خود باعث افزایش بازدهی کاری برای شما خواهند بود .