شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

تگ : حسابداری مالیاتی


تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد


تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد

تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد توسط کارشناسان مجرب

 

تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد شامل :

۱- اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات ) 

۲- اشخاص حقیقی  ( بند الف – ب – ج )

بدلیل اهمیت و حساسیت در مورد تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه استفاده از افراد متخصص و مسلط اجتناب ناپذیر است ، لذا معمولا این امور توسط شرکت از ابتدا یعنی صدور اسناد حسابداری و سپس بستن حسابها ، تهیه گزارشات مالی و نهایتا" تحریر دفاتر و ارسال اظهارنامه بصورت تیمی انجام می پذیرد . در برخی از مواقع این امور با مدیریت و نظارت این شرکت در محل اشخاص حقوقی یا حقیقی ارسال کننده (مودی) صورت می گیرد.

ازعملکرد یکساله هر شخصی اعم از حقوقی ( شرکتها ) و حقیقی ( صاحبان مشاغل ) مالیات اخذ می شود و معمولا" مالیات بر درآمد گفته می شود ، که توسط سازمان امور مالیاتی پیگیری و دریافت می گردد، این پیگیری از ارائه اسناد ومدارک ، اظهارنامه ودفاتر توسط مودیان بوجود می آید و مالیات آن برحسب درآمد خالص یا سود خالص محاسبه و دریافت می شود بنابر این برای هر مودی مالیات متغیر است.

درحین ثبت رویدادهای مالی و صدور اسناد حسابداری باید نهایت دقت صورت گیرد چراکه ماحصل همه این رویدادهای مالی و اسناد ثبت شده در اظهارنامه ابراز می شود و چنانچه از همان ابتدا اسناد درست و بجا ثبت نشوند شما با مشکلات زیادی روبرو خواهید بود مخصوصا" ثبت رویداهای مربوط به خرید ، فروش ، هزینه ، درآمد یا بطور خلاصه حسابهای سود و زیانی ، زیرا مبنای محاسبه مالیات از همین حسابها استخراج می شود .

یادمان باشد بطور مثال اگر هزینه ای از لحاظ ثبتی و مستندات ایرادی داشته باشد توسط مسئول رسیدگی ( ممیز مالیاتی ) غیر قابل قبول تشخیص داده شده و خالص درآمد شمارا افزایش خواهد داد در نتیجه شما مالیات بیشتری پرداخت خواهید کرد .

داشتن واحد مالی خوب متشکل از افراد با تجربه در این امر بسیار مفید خواهد بود ، در غبر اینصورت توصیه جدی ما به شمااستفاده از خدمات حسابداری و مالیاتی یک شرکت حسابداری با کادر مالی آگاه و با تجربه می باشد .