شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

تگ : لیست بیمه پرسنل


تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان


تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان

تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان توسط کارشناسان

 

تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان در سه مرحله صورت میگیرد

مرحله اول : تهیه و تنظیم لیست ماهانه برای ماه مورد نظر در سیستم نرم افزار تامین اجتماعی

مرحله دوم : خروجی اطلاعات لیست ماهانه برای ماه مورد نظر درقالب فایل

مرحله سوم : بارگذاری و ارسال فایل خروجی از طریق سایت تامین اجتماعی

در هر مرحله داشتن اطلاعات کافی از چگونگی اجرا بسیار لازم و ضروری است، مخصوصا" مرحله اول که تهیه لیست ماه مورد نظر می باشد چراکه فرد تهیه کننده لیست خود باید آگاهی کامل از تمامی مسائل بیمه ای پرسنل داشته باشد . هر سه مرحله جزو خدمات حسابداری این شرکت بوده و توسط افراد با تجربه و آگاه صورت میگیرد.

همه ساله با تعیین حداقل حقوق و مزایای مشمول بیمه و سایر سطوح مزدی از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار لیست مورد نظر بصورت ماهانه تنظیم و ارسال می گردد پس بنابر این آگاهی از مسائل مشمول بیمه از مجموع دریافتی پرسنل لازم و ضروری است .

یکی از الزامات جهت ارسال لیست ، تائید نهایی و دریافت کد رهگیری است ، این امر زمانی صورت می گیرد که لیست مربوطه از همه لحاظ بدون ایراد باشد یا موسسه ارسال کننده لیست بدهی معوقه نداشته باشد.

یکی از ایرادات عدم تطبیق افراد مندرج در لیست با افراد ثبت نام شده در شعبه تامین اجتماعی می باشد و موارد دیگر که معمولا" با پیغام خطا مشخص میشود البته متن پیغام خطا قابل مشاهده می باشد .

با تجربه بدست آمده عدم تهیه و ارسال بموقع لیست بیمه کارکنان مستلزم جرائم مربوطه خواهد شد و از ارسال لیست جدید هم جلوگیری میشود .

در هرصورت برای تهیه ، تنظیم و ارسال لیست باید دقت لازم صورت گیرد ، چنانچه حسابدار مسلط به این امور نداشته باشید این شرکت جزو خدمات حسابداری خود این مهم را هم انجام خواهد داد .