شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

تگ : مالیات حقوق پرسنل


تهیه و ارسال لیست مالیات بر حقوق کارکنان


تهیه و ارسال لیست مالیات بر حقوق کارکنان

تهیه و ارسال لیست مالیات بر حقوق کارکنان

 

تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان در سه مرحله صورت میگیرد

مرحله اول : تهیه و تنظیم لیست ماهانه برای ماه مورد نظر در سیستم نرم افزار اداره مالیات

مرحله دوم : خروجی اطلاعات لیست ماهانه برای ماه مورد نظر درقالب فایل

مرحله سوم : بارگذاری و ارسال فایل خروجی از طریق سایت اداره مالیات

در هر مرحله داشتن اطلاعات کافی از چگونگی اجراء بسیار لازم و ضروری است، مخصوصا" مرحله اول که تهیه لیست ماه مورد نظر می باشد چراکه فرد تهیه کننده لیست خود باید آگاهی کامل از تمامی مسائل مالیاتی پرسنل داشته باشد. هر سه مرحله جزو خدمات حسابداری این شرکت بوده و توسط افراد با تجربه و آگاه صورت میگیرد.

البته در محیط سامانه ارسال لیست مالیات حقوق می توان  تعداد پرسنل را تعریف و مبالغ دریافتی ماهانه شان را ثبت نمود و از همان محیط مستقیما" لیست مربوطه را ارسال کرد.

یکی از الزامات مربوط به لیست مالیات حقوق دریافت کد رهگیری می باشد ، یعنی فقط ثبت در سامانه کافی نیست و برای جلوگیری از جرائم عدم ارسال یا تاخیر در ارسال باید لیست ماه مورد نظر پس از ثبت به سرور اداره مالیات ارسال شده باشد و ضمن تائید نهایی لیست کد رهگیری را دریافت نمود .

همه ساله از سوی سازمان امور مالیاتی سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیر دولتی اعلام می شود ، بایستی شخص ارسال کننده لیست مالیات حقوق به این معافیتها آگاهی کامل داشته باشد .