شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

تگ : مشاوره مالیاتی


مشاوره و دفاعیه مالیاتی و بیمه


 

مشاوره و دفاعیه مالیاتی و بیمه

مشاوره و دفاعیه مالیاتی و بیمه برای شرکتها و مشاغل

تحریر و تنظیم لوایح و دفاعیه جهت امور بیمه و مالیات توسط متخصصین این شرکت انجام می شود ، آگاهی و اطلاعات کافی از قوانین به روز بیمه و مالیات یکی از ارکان اصلی تحریر لایحه می باشد ، بنابراین اقلب اشخاص حقوقی و حقیقی ترجیح میدهند این امور را به شرکت حسابداری واگذار نمایند .

پرهیز نمودن از تحریر لایحه و دفاعیه در ارتباط با مسائل بیمه یا مالیات بدون مشاوره توصیه ما به شماست ، زیرا که این موضوع نتیجه عکس خواهد داشت و برای شما بیش از اینکه نفعی حاصل کند دچار ضرر جبران ناپذیری خواهد کرد .

تحریرلایحه دفاعی درخصوص امورمالیاتی و بیمه ای باید متناسب با موضوع مطرح شده از سوی آن اداره باشد،کارشناس این امر با بررسی دقیق موضوع مطرح شده بدنبال یافتن قوانینی خواهد بود که بتواند آن اداره را به این باور برساند که از لحاظ قانونی خلافی صورت نگرفته و امور انجام شده درست و طبق موازین قانونی بوده ، پس بنابراین استفاده از اینگونه خدمات لازم و ضروری است .

حال باید دانست که از چه مرکزی این خدمات را می توان دریافت کرد و با اطمینان این امور را برون سپاری کرد ، بطور معمول و طبیعی این خدمات توسط شرکت حسابداری انجام می شود .

چرا شرکت حسابداری ؟

زیرا انجام امور بیمه ای و مالیاتی در راستای خدمات حسابداری یک شرکت حسابداریست ، عزیزان آگاه هستید در طول ماه و سال اسناد و مدارکی در خصوص ثبت رویدادهای بیمه ای و مالیاتی انجام می شود و در سرفصلهایی مانند هزینه ، درآمد ، خرید ، فروش منظور می گردد .

طرح اعلام بدهی از سوی ادارات بیمه و مالیات بخودی خود بوجود نمی آید بلکه این امر از نتیجه عملکرد مالی یک موسسه حاصل می شود ، تنها کسی که به این امور تسلط دارد کارشناس مربوطه است که می تواند با تحریر یک لایحه یا دفاعیه درست شما را از آن بدهی مبرا نموده و یا کاهش دهد .