شرکت حسابداری بیلان برتر
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

تگ : گزارش معاملات فصلی


تهیه و ارسال گزارشات فصلی


تهیه و ارسال گزارشات فصلی

تهیه و ارسال گزارشات فصلی توسط کارشناسان

 

تهیه ، تنظیم و ارسال گزارشات فصلی

۱- اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات )

۲- اشخاص حقیقی  ( بند الف – ب  )

یکی دیگر از گزارشات مهم جهت ارائه به اداره مالیات گزارشات فصلی خرید ، فروش و قرارداد است که این مهم توسط متخصصین شرکت پیگیری و اجرا می شود ، ساده انگاشتن این موضوع از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی در بیشتر مواقع باعث بوجود آمدن خسارات جبران ناپذیری گردیده است . متاسفانه در طی سنوات اخیر شاهد این مسئله بودیم که بدلیل عدم دقت در ارسال اطلاعات مزبور ، موجب بوجود آمدن مغایرت با اطلاعات ارسال شده توسط طرف معاملات گردیده که این امر باعث رد دفاتر از سوی حوزه مالیاتی مربوطه شده است .

اشخاص حقيقي و حقوقي (شرکتها و مشاغل) موظف هستند کلیه گزارش معاملات خود را بصورت فصلي تا يك ماه پس از پايان هر فصل بصورت الكترونيكي از طريق سایت سازمان امور مالیاتی يا در محيط نرم افزار دریافت شده از سازمان طبق فرم موجود در دستورالعمل به اداره امور مالياتي  تحويل نمايند و عدم ارائه گزارش معاملات مشمول جريمه اي معادل ۱% مبلغ معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود

از دو طریق می توان برای ثبت و ارسال گزارش معاملات در سامانه اقدام نمود.
۱- طریقه برخط (Online): این مورد برای آن گروه از مودیانی است که در سامانه الکترونیکی ثبت نام نموده و حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور را از طریق پاک‌های پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده‌اند. برای این گروه از مودیان عزیز با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم‌های زیر بر حسب نوع اطلاعات فراهم می‌باشد.

 • اقلام گزارش خرید
 • اقلام گزارش فروش
 • اقلام گزارش پرداخت قرارداد
 • اقلام گزارش دریافت قرارداد
 • اقلام گزارش صادرات
 • اقلام گزارش واردات
 • اقلام گزارش حق العمل کاری
 • اقلام گزارش حمل و نقل بار
 • اقلام گزارش حمل و نقل مسافر
 • اقلام گزارش بیمه
 • اقلام گزارش قرارداد اجاره

بعداز تکمیل اطلاعات درهر فرم و با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سامانه الکترونیکی ثبت و امکان هیچ‌گونه تغییر یا ورود مجدد نخواهد بود.

۲- طریقه غیر برخط (Offline): آن گروه از مودیانی که از سیستم‌های کامپیوتری خرید و فروش استفاده می‌کنند، می‌توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی فرمت مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه مخصوصا" تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در فرمت مزبور وارد (Import) نمایند، و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت اقدام به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند.